Gen-Z

Kuvassa vasemmalta Juha ja Daniel Koivunen, Harri Jussila ja Janne Kallio.

Gen-Z rakentaa nuorille oman Linkedinin

Käsitöitä, esitelmiä, ryhmätöitä, urheilusaavutuksia – peruskoulun päättötodistus kätkee sisäänsä valtavan määrän osaamista ja kykyjä, jotka eivät välttämättä pääse esille missään. Tiimi Gen-Z haluaa tarjota nuorille alustan, jossa nämä voivat esitellä omaa osaamistaan ja verkostoitua koulutuksen tarjoajien ja työelämän edustajien kanssa.

Idea lähti liikkeelle viime vuonna, kun silloinen ysiluokkalainen Daniel Koivunen etsi paikkaa työelämään tutustumisjaksolleen. Isä Juha Koivusen kanssa he alkoivat ideoida tapaa, jolla jo TET-jakso voisi tukea nuoren tulevia koulutus- ja uravalintoja. Kun aikuisilla on työnhaun apuna Linkedin, eikö nuorillakin voisi olla jotakin vastaavaa?

Gen-Z Platform -työnimellä kulkevan alustan tavoitteena on tukea nuoria minäkuvan rakentamisessa sekä koulutus- ja uravalinnoissa. Samalla se auttaa kasvatustyötä tekeviä tunnistamaan ajoissa mahdollisia syrjäytymiseen ajavia tekijöitä nuorten elämässä. Verkkopalvelun lisäksi Gen-Z:n ideaan kuuluu mentorointimalli, jossa nuoret voivat saada mentoreita työelämästä, ikätovereistaan tai nuorten palveluiden tarjoajista. Nyt lukion ensimmäisellä luokalla oleva Daniel vastaa vertaismentoriverkoston rakentamisesta.

Gen-Z Platformia on alusta asti ollut kehittämässä joukko innokkaita nuoria. Mukana on myös koulujen opinto-ohjaajia. Ratkaisuideaa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelman vetäjien kanssa.

“Tämä on lähtenyt nuorten tarpeista ja he kehittävät tätä itselleen. Me aikuiset toimimme vain nuorten äänitorvina ja mahdollistajina”, Juha Koivunen sanoo.

Tiimin toiveena on, että ratkaisu otetaan käyttöön ympäri Suomen – ja miksei ulkomaillakin.

“Tässä voisi olla Suomen seuraava koulutusvientituote.”

Tiimi:

Daniel Koivunen, lukiolainen, nuorten vertaismentoritoiminnan rakentaminen
Juha Koivunen, tuotekehitys, uudet yhteistyö-ja toimintamallit
Janne Kallio, opinnollistamisasiantuntija, nuorisotyöntekijä
Harri Jussila, markkinoinnin ja mainnonnan ammattilainen, valmentaja/opettaja, koripalloseuran toiminnanjohtaja
Mikko Siippainen, opinto-ohjaaja, kouluyhteistyö, pedagogi
Simo Lahtinen, sosiaalisten innovaatioiden kehittäjä ja verkostojen rakentaja
Laaja yhteistyöverkosto, jossa mukana muun muassa Smart Tampere -ohjelma, Tampereen kaupungin nuorisopalvelut ja seurakunnat sekä Tampereen Kauppakamari