Vuosisadan rakentajien upeat ratkaisut kokeiluvaiheessa – nämä tiimit saivat kiihdytysrahaa

Kiihdytysrahan saaneet tiimit valittiin Vuosisadan rakentajien kevätjuhlassa, jota vietettiin Kulttuuriareena Gloriassa 17.5.2017.

Säätiöt ja rahastot halusivat antaa 100-vuotiaan Suomen seuraavan vuosisadan nuorille paremman tulevaisuuden perustamalla Vuosisadan rakentajat -haastekilpailun. Kilpailun tarkoitus on löytää nuorten elämästä todellisia ongelmia ja kehittää niihin ratkaisuja, jotka tekisivät uudella, vaikuttavalla, monistettavalla, yhteistyötä edellyttävällä ja mahdollisimman toteuttamiskelpoisella tavalla Suomesta paremman – ja ehkä pala palalta muuttaisivat muutakin maailmaa.

Yleishyödylliset säätiöt tukevat tutkimusta, taidetta ja kulttuuria sekä erilaisia sosiaalisia tarkoituksia, jotka rakentavat hyvää elämää kaikille. Säätiöt saavatkin perustehtävässään kohdata runsaasti luovia neroja, hämmästyttäviä ongelmanratkaisijoita, maailmanparantajia (toki myös kyynikoita) ja ihan tavallisia ihmisiä hienoine toiveineen ja ajatuksineen. Silti säätiöiden arki on paljolti peruspuurtamista hallinnon, byrokratian, prosessien ja jatkuvien kokouksien maailmassa, jossa korkealentoiset unelmat häilyvät jossakin kaukaisuudessa.

Tiimit ja ideat kehittyneet huikeasti

Vuosisadan rakentajat on tehnyt unelmat ja kehitysuskon lihaksi ja vereksi. Haastekilpailun osallistujat ja sen finalistitiimit ovat nostaneet säätiöiden koko olemassaolon perustan eli yhteiseksi hyväksi työskentelemisen uudelle tasolle. Jo kuluneen kevään kestäneen kehitysvaiheen aikana tiimien ongelmanratkaisijat ovat antautuneet ideansa koulimiseen itseään säästämättä. Se on tarkoittanut uskomattoman paljon työtä, määrätietoisuutta, luovaa ideointia, verkostojen rakentamista, nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien kohtaamista, intohimoa ja varmasti myös epätoivon hetkiä.

Tämä kaikki näkyi säätiöille ja muulle juhlayleisölle aidosti ja paljaana, kun finalistit esittivät kilpailun kevätjuhlassa 17.5. neljän minuutin pitcheissään sen, mistä omassa ideassa oikein on kysymys. Jokainen viidestätoista finalistitiimistä vaikutti, innosti, herätti ajatuksia ja hurmasikin. Jokainen tiimeistä olisi myös ansainnut 7000 euron kiihdytysrahan, joka oli luvassa vain kuudelle kokeilusuunnitelmalle. Kilpailuprosessi sisälsi kuitenkin raadollisen rajauksen, että joidenkin oli jäätävä ilman kiihdytysrahaa – mutta onneksi ei ilman tunnustusta erinomaisesti tehdystä työstä.

Kiihdytysraha on kannustuspalkinto, joka mahdollistaa tiimin ratkaisun osakokeilun. Ilman kiihdytysrahaa jääminen ei tarkoita sitä, etteikö tiimi voisi vielä kiihdyttää omaa kehitystyötään lopulliseen voittoon asti. Se nimittäin ratkeaa vasta 1.10.

Näillä perusteilla kiihdytysraha annettiin

Kilpailua rahoittavat säätiöt olivat etukäteen perehtyneet tiimien kirjallisiin ratkaisu- ja kokeilusuunnitelmiin sekä budjetteihin. Säätiöiden asiantuntijoista koostunut sihteeristö listasi kiihdytysrahoitettavat tiimit säätiöiden arvioiden perusteella. Tiimejä ei asetettu paremmuusjärjestykseen. Arvioinnin perusteena olivat koko kilpailun kriteerit (uutuus, vaikuttavuus, yhteistyö, monistettavuus, toteutettavuus) sekä kokeilusuunnitelman merkitys ja kiihdytysrahan vaikutus koko ratkaisun eteenpäin viemiseen. Mikäli kokeilusuunnitelma oli sellainen, että sille oli jo olemassa rahoitusta tai se ei edellyttänyt kiihdytysrahaa, tiimiä ei valittu rahan saajaksi. Yleisöäänten perusteella valittiin lisäksi yksi tiimi.

Näillä perusteilla valitut kehitysrahan saaneet kuusi tiimiä aakkosjärjestyksessä:

DOO

Metodi ja palvelu, joka tarjoaa nuorille parempia työelämävalmiuksia.

Ratkaisun ja sen eri elementit esittelevä pitch ja kokeilusuunnitelma ovat uskottavia. Itse ratkaisu on kehittynyt ja monipuolistunut kevään aikana hyvin.

Gutsy Go

Nuoria voimaannuttava, heidän itsensä luoma rohkeiden tekojen mediaformaatti.

Laajasti ja syvällisesti jokaiseen vaikuttava ratkaisu on kiteytynyt ja konkretisoitunut hienosti kiihdytysvaiheen kuluessa.

Homma himaan

Digitaalinen välitysalusta yhdistää asumisen ja työn tuoden nuoret yhteen muiden ikäryhmien kanssa.

Todellinen ongelma, selkeä ratkaisu ja hyvä suunnitelma ovat tiimin vahvuus. Kehitystyö tuntuu onnistuneen eri kriteerien näkökulmasta.

Loukko

Stigmoja poistava ratkaisu tekee esteettömyydestä normin tila kerrallaan.

Ratkaisu on kehittynyt erityisesti skaalautuvuudessa, vaikuttavuudessa ja ytimensä ymmärrettävyydessä.

Ruskeat tytöt – RT lit (yleisöäänestyksen voittaja)

Monikanavainen mediakoulu antaa rodullistetuille tytöille äänen.

Ratkaisu on uudenlainen ja tuo eri toimijoita hyvin yhteen. Erityisesti ratkaisun toteutettavuus on kehittynyt, mikä luo odotuksia myös skaalautuvuuden ja vaikuttavuuden kehittymiselle jatkossa.

Someturva

Lakipalvelun ja tukea tarjoava alusta vihapuheen pysäyttämiseksi sosiaalisessa mediassa.

Idean avaimina ovat hyvin konkreettinen, ajankohtainen ongelma ja sen selkeä ratkaisuehdotus. Suunnitelmat ja pitch ovat onnistuneita ja vakuuttavia.

Lämpimät onnittelut kaikille tiimeille häkellyttävän hienosta työstä ja kehittymisestä kevään aikana sekä onnea vielä loppumatkalle!

Viikko aikaa hakea haastekilpailuun – Näillä vinkeillä onnistut!

Oletko tunnistanut nuorten elämästä ongelman ja sinulla on upea idea, jolla sen ratkaiset? Hyvä! Sitten jäljellä on vain kaksi asiaa: tiimin muodostaminen ja hakemuksen täyttäminen. Viikossa ehtii paljon, kun ryhtyy heti toimeen.


Tiimi

Jotta ratkaisut olisivat mahdollisimman toimivia, tiimeissä tulee olla vähintään kolme organisatorista tahoa tai henkilöä. Jos porukkaa ei löydy omasta takaa, liity oitis Facebookin Tiimitori-ryhmään etsimään tiimiisi sopivia jäseniä. Ota rohkeasti puhelin käteen ja soita tiimistäsi puuttuvalle henkilölle. Voit käyttää tätä esitystä Vuosisadan rakentajista kertomiseen. Kilpailu kiinnostaa varmasti monia, joten tiimin kokoamisen ei pitäisi olla vaikeaa! 

Seuraavaksi täytyy johtaa tiimi voittoon. Kun aikaa on vähän, jonkun pitää ottaa päävastuu siitä, että hakemus lähetetään ajallaan. Hakuaika umpeutuu 1.2.2017 klo 23.59, mutta älkää jättäkö hommaa viimeiseen minuuttiin.


Hakemuksen teko

Nyt teillä on timanttinen tiimi kasassa, ja alatte muotoilla upeaa ratkaisuideaanne kirjalliseen muotoon. Kaikkien hermoja säästää, kun käytössä on hyvät työkalut: Sähköpostin sijaan kannattaa ottaa käyttöön vaikka Google Docs, jossa voitte yhdessä muokata samaa dokumenttia.

Hakulomake on kevyt, mutta sen täyttämiseen kannattaa silti käyttää aikaa. Haastekilpailun hakemus on kuin vanhanajan kosiokirje. Molemmat osapuolet –hakemuksia arvioivat säätiöt ja tuomaristo sekä hakijat – suhtautuvat jo valmiiksi myönteisesti toisiinsa, mutta naimaehdokkaan täytyy vielä osoittaa oma erinomaisuutensa kilpakosijoihin verrattuna.


Hakemuksen tekijän check list:

– Tee taustatyö huolella. Lue kilpailun säännöt kokonaan ja varmista, että ymmärrät, mitä tiimiltä edellytetään ja mitä hakuehdoista on kerrottu. Tutustu haastekilpailua tukeviin säätiöihin ja niiden tarkoituksiin. Voit löytää ratkaisuideaasi uusia näkökulmia, jotka tukevat myös säätiöiden toimintatarkoituksia.

– Ole konkreettinen. Muista, että lukija ei tiedä sinusta tai ideastasi mitään. Ole selkeä ja vastaa peruskysymyksiin. Ketkä tai mitkä tekevät, mitä, missä, milloin, miten ja miksi? Kerro, mitä tiimisi jäsenet konkreettisesti tekevät. Oppiarvo tai ammattinimike ei vielä kuvaa, mitä osaamista ja millaisia tekijöitä tiimissä on. Luetuta täytetty hakemus ystävilläsi. Jäivätkö heille mieleen tekstisi oleelliset asiat? Jos vastaus on ei, niitä tuskin muistaa tuomaristokaan.

– Kirjoita ytimekkäästi. Kerro vain se, mikä on oleellista ratkaisuideasi ymmärtämisen kannalta. Kaikkea vastaustilaa ei ole tarkoitus käyttää. Vältä jargonia. Halutessasi voit jättää hakemukseen liitteitä, mutta arviointi tapahtuu ensisijaisesti hakulomakkeen kysymysten kautta eikä kaikkia liitteitä välttämättä ehditä lukea.

– Miksi juuri sinä? Kerro, miksi ja mihin juuri sinun ratkaisusi tarvitsee tämän haastekilpailun antamaa kehitystukea ja rahoitusta? Osoita, että juuri teidän tiimissänne on paras osaaminen ratkaisun kehittämiseen.

– Hurmaa lukija! Kerro ratkaisuideasi ensimmäisessä lauseessa niin selkeästi ja vetävästi, että lukija haluaa heti kuulla lisää. Välitä lukijalle uskosi ratkaisuun ja intosi kehittää sitä. Ajattele isosti – näytä että olet rakentamassa ratkaisua, joka muuttaa maailmaa.

– Muista ne tylsät perusjutut: Lähetä hakemus ajoissa, viimeistään 1.2. klo 23.59. Tarkista, että olet vastannut kaikkiin kysymyksiin. Ovathan yhteystiedot mukana ja oikein?

Aina huippuhakemuksetkaan eivät pääse jatkoon, kun kovatasoisia hakijoita ja nerokkaita ideoita on paljon. Älä lannistu, vaan yritä uudelleen – vaikkapa säätiöiden perinteisten hakukierrosten kautta (www.aurora-tietokanta.fi).

Onnea matkaan ja kohti parempaa tulevaisuutta!

Liisa Suvikumpu
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta