Mun ihminen ger varje ungdom en valfri vuxen i livet

Mammalådan ger alla barn som föds i Finland en jämlik start på livet. Tänk om det fanns en innovation som också gav alla ungdomar lika förutsättningar?

Det här är målsättningen för Sekelskaparnas team Mun ihminen (finska för Min människa). Mun ihminen är en mobilapp som ett barn eller en ung person kan använda för att introducera en egen vuxen person i sitt liv. Till skillnad från det traditionella sättet att få en fadder är det den unga personen som väljer sin människa och vice versa. Den ungas människa är närvarande då den unga behöver det.

”Att du ens har en person i ditt liv som uppskattar dig och visar det kan vara otroligt avgörande under svåra omständigheter”, säger Anne Moilanen som är medlem i Mun ihminen-teamet.

Uppväxten kan begränsa den ungas möjligheter att finna sin väg i livet och hitta stöttande människor. Avsikten med Mun ihminen är att avlägsna dylika begränsningar. Ifall faddern blev en naturlig del av alla ungdomars och barns liv, skulle det inte kännas som ett misslyckande att be hjälp av sin egen människa.

I bästa fall utvecklar den unga och faddern ett livslångt förhållande och den vuxna personen kan hjälpa sin unga att hitta och främja sina intresseområden. Med tiden växer också den ungas profil på appen. Vid sidan av den permanenta faddern kan andra aktörer länkas till profilen, till exempel i anknytning till hobbyer eller arbetslivet.

“Om den unga önskar bli astronaut, men fadderns expertis ligger på ett annat område, kunde faddern använda appen till att kontakta exempelvis NASA”, säger Moilanen.

Kontakt:

Anna Moilanen
anna@openflower.fi

Teamet:

Tiina Kaakkunen, brandterapeut, KindMind
Anna Moilanen, entreprenör, Open Flower
Anne Rusanen, grundare, HEI Schools
Niklas Lilja, Director of Creative Innovation, Enso Collaboration