Cine Uni ger unga en röst på konstfältet

Ungas röst hörs sällan på konstnärliga institutioner, om alls. Konstmuseerna visar oftast upp verk av etablerade konstnärer och om unga får delta, har de strikta regler för sin verksamhet.

Sekelskaparnas team Cine Uni vill ge en del av konstinstitutionernas makt till ungdomarna. Cine Uni är en audiovisuell konstutbildning för unga som ger dem en möjlighet att träda fram på konstens arena. Bakom projektet står Nationella Audiovisuella Institutet KAVI, Amos Andersons konstmuseum och Högskolan för konst, design och arkitektur.

Programmet tar formen av olika workshops som baserar sig på kollegial inlärning. Workshopsen ordnas under handledning av studerande inom konstpedagogik på Aalto-universitet, men någon traditionell indelning i studerande och lärare finns inte. Cine Uni gör inte innehåll för unga, utan ger dem möjlighet att skapa själv.

Efter workshopsen presenteras ungdomarnas film- och mediekonst på biograferna i Orion, det kommande centrumbiblioteket och på Amos Rex.

“Genom att öppna konstinstitutionernas dörrar för unga redan i ett tidigt skede kan vi dela med oss av institutionernas makt och lära oss av varandra,” säger museilektor Elsa Hessle på Amos Andersons konstmuseum.

Cine Uni är inte bara skapad för ungdomar som drömmer om att bli konstnärer, utan riktar sig till en bredare publik. Det krävs ingen tidigare erfarenhet för att delta. Teamet hoppas att också personer som tidigare inte funderat på att uttrycka sig genom konst kommer med.

“Det är exempelvis möjligt att uttrycka sig genom rörliga bilder, eftersom det är en lättillgänglig konstform som är bekant för de flesta,” säger Hessle.

Kontakt:

elsa.hessle@amosanderson.fi / 0504677313

Teamet:

Amos Andersons konstmuseum
Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS), Aalto universitet
Nationella Audiovisuella Institutet (KAVI)