Loukko gör tillgänglighet till norm, rum för rum

Tillgänglighet handlar om mer än bara ramper och hissar. Könsnormativa, psykiska och andra begränsningar, som inte räknas som rörelsehinder, kommer ofta i skymundan. Samhällets många begränsande faktorer stänger ut tusentals unga finländare från att njuta av kultur, ta del av favorithobbyer eller jobba i sina drömbranscher.

Sekelskaparnas team Loukko (ett finskt ord för hörna) vill framstå som exempel på ett tryggt kulturcenter, fritt från hinder och diskriminering. Lokalen kommer att användas bland annat för teatergrupper, olika klubbar, konstutställningar, workshops och musikuppträdanden. Alla är välkomna och tanken är att en person som besöker Loukko inte överhuvudtaget behöver reflektera över om denne hindras från att komma fram eller delta i ett intressant evenemang.

Vid sidan av en tillgänglig lokal handlar Loukko även om tillgänglig sysselsättning. I sin rekrytering beaktar kulturcentret personer som av en eller annan orsak har utmaningar att få jobb inom kulturbranschen.

Loukko kommer också att grunda en egen digital media, Loukko Zine, som även ges ut som en tryckt tidning ett par gånger om året. Loukko Zine är ett intelligent ungdomsmedium som gör unga delaktiga i innehållsproduktionen.

Därtill tänker teamet erbjuda bland annat tillgänglighetskonsultering och främja utvecklingen av tillgängligheten hos redan existerande utrymmen bland annat genom en mobilapp. Målet på långsikt är att göra trygga utrymmen och tillgänglighet till nya normer, så att tillgänglighet som ett skilt koncept skulle försvinna av sig självt.

”Det finns faktiskt ingen människa som inte skulle beröras av detta, direkt eller indirekt”, konstaterar Loukkos verksamhetsledare Hanna Räty.

Kontakt:

Hanna Räty
0458429392 / kulttuuriloukko@gmail.com

Teamet:

Hanna Räty, journalist, bloggare, Loukkos verksamhetsledare
Minna Maaria Nieminen, dramainstruktör, producent
Elina Ylisuvanto, skådespelare, regissör, teaterpedagog
Anne Lahtinen, manusförfattare
Niko Mattila, teknisk producent
Riikka Karjalainen, ljusdesigner
Raimo Räty, skådespelare
Jani Räty, datanom och erfarenhetsexpert
Sini Kangaspeska, bokningsansvarig vid Loukko
Fanni Kevätniemi, handledare för personer med olika former av autism, expert inom jobb med förståndshandikapp
TMH Productions Oy, evenemangsproduktion
Sarita Kemppainen, Loukkos some-ansvariga
Roosa Kuosmanen, videoproduktion
Ruska Berghäll, chefredaktör för Loukko Zine, grafiker
Kalle Luostarinen, proffs inom teaterbranschen och sjukskötare