Oppimisen taitajat ger lättillgängligt stöd vid inlärningssvårigheter

Dyslexi, utmaningar med matematik och andra inlärningssvårigheter påverkar upp till var tionde finländare. De skapar problem med studier och i arbetslivet men kan också förorsaka depression och andra psykiska påfrestningar. Ändå är tillgången till hjälp beroende av var i Finland man råkar bo och exempelvis ger inte FPA ersättning för neuropsykologisk rehabilitering.

Sekelskaparnas team Oppimisen taitajat (finska för Inlärningsexperterna) utvecklar webbcoachning för att tackla ungdomars inlärningssvårigheter. Coachningen lär ut studie- och arbetsteknik men tar också i hänsyn främjandet av individens styrkor och välbefinnande samt livskompetens och färdigheter i vardagen.

“Vi vill göra övningarna inspirerande och intressanta, det ska inte handla om mekaniskt plugg” säger Johanna Nukari, specialpsykolog i neuropsykologi och medlem i Oppimisen taitajat-teamet.

Fördelen med webbcoachning är att den blir tillgänglig också för grupper som ofta hamnar i skymundan, så som unga, vuxna och personer som inte bor nära till fysiska tjänster. Teammedlemmarna har omfattande erfarenhet när det kommer till att jobba med människor som lider av inlärningssvårigheter. Nu samlar de ihop sitt kunnande och använder detta till att formge webbcoachningen och nå ut till allt fler människor.

Teamet hoppas att webbcoachningen skulle bli väletablerad i framtiden och att alla som lider av inlärningssvårigheter kunde vända sig till tjänsten om de är i behov av hjälp.

“Att få stöd kan vara en avgörande faktor som ger den unga en ny, positiv riktning på livet”, säger Nukari.

Kontakt:

Johanna.Nukari@kuntoutussaatio.fi

Teamet:

Mila Gustavsson-Lilius, PsyD, specialpsykologi inom hälsopsykologi, specialforskare, Stiftelsen för rehabilitering
Johanna Korkeamäki, PM, HuK, forskare, Stiftelsen för rehabilitering
Johanna Nukari, PsL, specialpsykolog inom neuropsykologi, Stiftelsen för rehabilitering
Erja Poutiainen, FD, ledande forskare, Stiftelsen för rehabilitering
Johanna Stenberg, PsM, psykologforskare, Stiftelsen för rehabilitering
Reetta Lappalainen, erfarenhetsexpert
Leena Tuuttila, PM, socialpsykolog, utvecklingskoordinator för Nyyti rf
Nina Vuorio, FM, speciallärare, facklitterär författare, handledare