Smartup Factory hjälper unga att lösa problem – både i det egna livet och i lokalsamhället

En föränderlig värld förutsätter nya färdigheter av ungdomar. Kreativitet, problemlösningsförmåga samt konsten att uttrycka sig och att samarbeta har blivit allt viktigare. Ändå har alla inte jämlika möjligheter att erhålla de här kunskaperna

Sekelskaparnas Smartup Factory-team skapar en modell för en innovationsinkubator, vars verksamhet vem som helst kan komma med i. Målet med innovationsinkubatorn är att lösa problem i de ungas vardag och i deras lokalsamhällen, till exempel när gäller att hitta sommarjobb eller förbättra utbudet av hobbyer. När ungdomarna tar tag i problemen, lär de sig samtidigt arbetslivs- och kommunikationsfärdigheter, som är viktiga med tanke på framtiden. Anna Peltoniemi på Smartup Factory önskar att verksamheten i slutändan kan hjälpa ungdomar att hitta sin inre styrka.

”På Smartup Factory inser ungdomarna att de kan ta ansvar och styra över sina egna liv”, säger Peltoniemi.

Smartup Factory använder sig av en modell som Plan International Finland har piloterat i Etiopien och i Uganda. Den finländska versionen av Smartup Factory har utvecklats tillsammans med ungdomar, eftersom teamet vill svara på ungas behov. Jämlikhet är viktigt för teamet och målgruppen för Finlands Smartup Factory är särskilt ungdomar med invandrarbakgrund.

Utmärkande för Smartup Factory är användningen av design thinking-metoden. Genom design thinking lär sig ungdomarna att tydligt definiera sina problem samt gestalta och välja den bästa lösningen. För att göra detta får de hjälp av experter och andra ungdomar.

I den sista fasen av Smartup Factory-programmet förverkligar de unga sina planerade lösningar. Efter förverkligandet får ungdomarna en portfolio på det utförda projektet, som kan användas till exempel när de söker jobb eller ansöker till en högskola. Viktigast är ändå den erhållna kunskapen som följer med ungdomarna, vart livet än leder dem.

Kontakt:

hanna.nurmi@plan.fi / 0456575655

Teamet:

Clinton Liederman, utvecklare av Smartup Factory-modellen, RLabs
Hanna Nurmi, chef för migrationsarbetet, Plan International Finland
Anna Peltoniemi, planerare av migrationsarbetet, Plan International Finland
Karim Ali, grundare och VD, Bobonto
Anu Riila, specialplanerare, Näringslivsavdelningen vid Helsingfors stad
Matti Cantell, direktör för mångkulturellt arbete, Finland Settlementförbund
Aape Pohjavirta, Chief Evangelist, Funzi
Anne Badan, medgrundare och vd, The Shortcut
I sparringsgruppen ingår bland annat ungdomar, ungdomsforskare samt representanter för medborgarsamhället