TunneYhteys lär ungdomar att må bättre

Finländare lider ofta av dåligt självförtroende i tonåren. I värsta fall kan det här förorsaka marginalisering eller aggressivt beteende. Sekelskaparnas TunneYhteys-team erbjuder en lösning i form av självinsiktslära för skolan: idén går ut på att hjälpa ungdomarna utveckla en positiv självbild samt öka självinsikt och acceptans.

Målet är att självinsiktsläran inleds i slutet av lågstadiet och pågår fram till början av gymnasiet. Inledningsvis koncentrerar sig eleverna på att bygga upp sin självbild och hitta samhörighet i grupp. Niondeklassarna kan i sin tur gestalta potentiella framtidsbanor med hjälp av olika övningar.

Utbildningens metoder har blivit testade, eftersom självinsiktsläran tidigare har tillämpats i samband med företagscoaching. Övningarna som använts i coachingen omarbetas för att passa ungdomar. Teamet bakom lösningen består av människor med erfarenhet av skolvärlden, självinsiktsmetoder och psykoterapi – med andra ord är svårt att tänka sig en bättre kombination för gruppen som utvecklar metoden.

Förutom elever gagnar programmet också skolans lärare och kuratorer, eftersom självinsiktsläran är ett verktyg för dem att hjälpa ungdomar att må bättre. Också intresserade föräldrar kan delta i programmet.

“För att kunna hjälpa ungdomarna så bra som möjligt måste vi också kunna hjälpa vuxna som delar de ungas vardag” säger TunneYhteys-teamets medlem, psykoterapeut Mikko Laitinen.

Kontakt:

Mikko Laitinen
050 336 8223

Teamet:

Mikko Laitinen analytisk utbildarpsykoterapeut, musikpsykoterapeut och handledare
Matti Laitinen, i utvecklare av självinsiktmetoden och personlighetsteorin, klasslärare till utbildningen
Petteri Kärki, skolkurator, socionom, barnträdgårdslärare, musikpsykoterapeut
Nina Alopaeus, barnträdgårdslärare, analytisk utbildarpsykoterapeut, musikpsykoterapeut, handledare
Rane Jantunen, psykiatrisk sjukskötare, musikpsykoterapeut