Työalusta är en plattform som hjälper unga att hitta drömmarnas karriärbana

I Finland är det 15 procent av ungdomarna som inte fortsätter till vidare studier efter grundskolan. En stor del av de här personerna marginaliseras. Juha Koivunen i Sekelskaparnas team Työalusta (finska ungefär för Karriärplattformen) tror att känslan av att helt enkelt inte hitta sin plats i samhället leder till att ungdomar marginaliseras.

Työalusta jobbar för att motverka marginalisering och förbättra ungdomarnas självbild genom att hjälpa dem med karriär- och utbildningsval. Teamets digitala plattform föser inte eleverna i en specifik riktning, utan presenterar dem vilka olika möjligheter världen har att erbjuda.

“Ungdomarna måste få perspektiv på alla de olika saker som man kan göra i arbetslivet”, säger Koivunen.

För att underlätta kartläggandet av sina möjligheter skapar den unga en profil på Työalusta och bygger upp en portfolio med bland annat sina intressen, skolarbeten och PRAO-praktikperioder. Genom sin profil får den unga en så kallad Pro-identitet som hjälper denne att gestalta förhållandet mellan det nuvarande livet och den ideala framtiden.

Avsikten är att ungdomarna skulle få bekanta sig med Työalusta i samband med högstadiets studiehandledning. På detta sätt försäkras att alla hittar till tjänsten. Studiehandledaren kommer ändå inte att vara i huvudroll, eftersom Työalusta går ut på att ungdomarna handleder varandra och delar med sig av sina kunskaper sinsemellan. Työalusta är ett sätt att försäkra oss om att inga ungdomar blir ensamma med sina funderingar kring framtiden.

Kontakt:

juha@tyoalusta.fi

Teamet:

Daniel Koivunen, gymnasie-elev, utarbetandet av mentorskapsmodellen
Juha Koivunen, produktutveckling, nya samarbets- och verksamhetsformer
Janne Kallio, utbildningsexpert, ungdomsledare
Harri Jussila, marknadsförings- och reklamproffs, coach/lärare, verksamhetsledare för basketförening
Mikko Siippainen, studiehandledare, skolsamarbete, pedagog
Simo Lahtinen, nätverksskapare och utvecklare av sociala innovationer
Ett brett samarbetsnätverk med bland annat Smart Tampere-programmet, Tammerfors stads ungdomsservice och församlingar samt Tammerfors handelskammare