Vaihtoviikko ordnar finländska skolelever ett utbytesprogram inom landet

En stor del av finländarna umgås och diskuterar nästan bara med likartade människor med samma värdegrund. Vi kan leva tiotals år utan att lära känna människor med andra perspektiv på livet, trots att dessa finns närmare än vi tror. Algoritmer på sociala medier orsakar att människors världsbilder blir allt snävare och genom detta kan vi säga att uppkomsten av sociala bubblor är ett faktum.

Sekelskaparnas team Vaihtoviikko (finska för ’utbytesveckan’) vill slå hål på sociala bubblor redan i skolåldern. Teamet planerar ett veckolångt utbytesprogram som ger skoleleverna möjlighet att bekanta sig med vardagen på en annan finländsk skola. Under veckan deltar utbyteseleverna i undervisningen enligt värdskolans schema och därtill får eleverna tillsammans planera fritt program.

Utbytesveckan förblir dock inte en erfarenhet bara två skolor emellan: under veckan dokumenterar eleverna händelser och det som deltagarna lär sig och delar med sig på sociala medier. Det här innebär att utbytets inverkan blir större och detta hjälper att spräcka sociala bubblor också andra håll i Finland.

”Vi kan använda sociala medier till att lösa problem som har uppstått ur dem”, säger Saana Klemola på Vaihtoviikko-teamet.

Vaihtoviikko-teamet önskar att eleverna är med och formar sin utbytesvecka. Teammedlemmarna ser sig själva framför allt som facilitatorer och vill inte vara ensamma om att bestämma över hur utbytet fungerar. Innehållet ska avgöras till en stor del av skolorna och eleverna. Klemola uppmuntrar ungdomarna att vara modiga och fördomsfritt bekanta sig med andra människor.

“Var inte rädda! Människor är olika och de beter sig som de gör av en orsak. Gräv inte ner dig, utan ta reda på varför. Du behöver inte acceptera allt men kan försöka förstå.”

Kontakt:

vaihtoviikko@gmail.com

Teamet:

Saana Klemola, kommunikationsplanerare
Anni Valkola, service designer
Anni Lonka, klasslärare
Saara Valkola, speciallärare

Elise Rehula, service designer
Tuomas Luukkonen, samhällsexpert
Tommi Marjanen, business development