Cine Uni

Kuvassa Elsa Hessle (vasemmalla) ja Katariina Timonen (oikealla) Amos Andersonin taidemuseosta. Keskellä Kirsi Raitaranta Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista.

Cine Uni tuo nuorten äänen kuuluviin taidekentällä

Milloin viimeksi näit nuorten kädenjälkeä taiteessa?
Taiteellisissa instituutioissa nuorten ääni kuuluu yleensä hyvin vaimeasti, jos ollenkaan. Taidemuseoissa esitellään tyypillisesti jo vakiintuneiden taiteilijoiden teoksia.

Vuosisadan rakentajat -kilpailun Cine Uni -tiimi tahtoo jakaa taideinstituutioiden valtaa nuorille. Tiimi aikoo luoda nuorille suunnatun audiovisuaalisen kuvailmaisun ohjelman, jonka kautta nuoret pääsevät esiin taiteen toimintakentällä.

“Nuoret ovat todella heterogeeninen ja moniääninen joukko. Meidän on luovuttava vallasta ja tarjottava nuorille välineitä tuoda äänensä kuuluviin”, kertoo tiimissä mukana olevan Amos Andersonin taidemuseon museolehtori Elsa Hessle.

Cine Uni on kolmen taiteellisen instituution muodostama tiimi. Mukana on Amos Andersonin taidemuseon lisäksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitos sekä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI.

Tiimin järjestämään ohjelmaan kuuluisi Aalto-yliopiston taidekasvatuksen opiskelijoiden ohjaamia media- ja elokuvailmaisun työpajoja nuorille. Ohjausta antaisivat myös Aalto-yliopiston professorit ja lehtorit, ja työpajoissa hyödynnettäisiin KAVIn elokuvakasvatuksen verkkomateriaaleja.

Nuoret suunnittelisivat Amos Andersonin taidemuseon uuteen Amos Rex -museoon mediafestivaalin, jossa esiteltäisiin työpajoissa syntynyttä elokuva- ja mediataidetta. Festivaali olisi osa Amoksen Generation-näyttelysarjaa, joka esittelee nuorten taiteilijoiden teoksia.

Vertaisoppiminen on Cine Unin ratkaisussa tärkeässä roolissa. Tiimi haluaa jakaa asiantuntemustaan nuorille keskustelun ja yhteistyön voimin.

“Meitä kiinnostaa, mitä nuoret tekevät ja ajattelevat. Haluamme näyttää, että emme ole vaikeasti lähestyttäviä, norsunluutornissa istuvia mörköjä. Tarjoamme nuorille kaikki mahdollisuudet, mitä voimme”, Elsa Hessle sanoo.

Tiimi:

Amos Andersonin taidemuseo
Taiteen laitos, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (ARTS), Aalto-yliopisto
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)