Oppimisen taitajat

Kuvassa Johanna Stenberg ja Johanna Nukari.

Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Oppimisen taitajat tuo tukea oppimisvaikeuksiin kaikkien saataville

Lukihäiriö, vaikeudet matematiikassa ja muut oppimisvaikeudet aiheuttavat monenlaista haittaa nuorten opiskelulle ja työnteolle. Usein mukana tulee myös masennusta tai muita mielenterveyden ongelmia. Oppimisvaikeuksista kärsii arviolta jopa joka kymmenes suomalainen.

“Oppimisvaikeuksiin on todella vähän palveluita saatavilla, varsinkin peruskoulun jälkeen. Ne ovat myös jakautuneet alueellisesti eriarvoisesti. Me haluamme, että palvelut ovat kaikkien saatavilla ilmaiseksi ja valtakunnallisesti”, sanoo neuropsykologian erikoispsykologi Johanna Nukari, joka kuuluu Vuosisadan rakentajiin osallistuvaan Oppimisen taitajat -tiimiin.

Tiimin ratkaisuna on kehittää ilmainen verkkovalmennus nuorten oppimisvaikeuksiin. Valmennuksessa harjoitetaan opiskelu- ja työskentelytaitoja, mutta kiinnitetään huomiota myös omien vahvuuksien ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä arjen ja elämänhallinnan taitoihin.

“Harjoittelusta halutaan tehdään innostavaa ja kiinnostavaa, ei koulumaista puurtamista”, Nukari sanoo.

Oppimisen taitajat -tiimissä on vahvaa eri alojen asiantuntemusta. Kuntoutussäätiöllä on pitkä kokemus oppimisvaikeuksien ja psyykkisen hyvinvoinnin tutkimuksesta ja kuntoutuksesta. Opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä tukevalla Nyyti ry:llä on kokemusta myös verkkopalveluiden kehittämisestä. Lisäksi tiimissä on kokemusasiantuntemusta sekä pedagogiikan ja erityisopetuksen osaamista.

Tiimi toivoo, että verkkovalmennus tunnettaisiin tulevaisuudessa hyvin, ja kaikki oppimisvaikeuksista kärsivät osaisivat hakeutua sen pariin, jos kokevat kaipaavansa tukea.

“Tuen saaminen voi olla useammankin nuoren kohdalla se ratkaiseva tekijä, joka kääntää elämän hyvään suuntaan”, Nukari sanoo.

Tiimi:

Mila Gustavsson-Lilius, PsT, terveyspsykologian erikoispsykologi, erikoistutkija, Kuntoutussäätiö
Johanna Korkeamäki, VTM, HuK, tutkija, Kuntoutussäätiö
Johanna Nukari, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Kuntoutussäätiö
Erja Poutiainen, FT, johtava tutkija, Kuntoutussäätiö
Johanna Stenberg, PsM, psykologitutkija, Kuntoutussäätiö
Reetta Lappalainen, kokemusasiantuntija
Leena Tuuttila, VTM, sosiaalipsykologi, Nyyti ry:n kehittämiskoordinaattori
Nina Vuorio, FM, erityisopettaja, tietokirjailija, työnohjaaja