Smartup Factory auttaa nuoria ratkomaan omia ja yhteisönsä ongelmia

Muuttuva maailma vaatii nuorilta uudenlaisia kykyjä. Luovuus, ongelmanratkaisu, kommunikaatiotaidot ja yhteistyökyky ovat yhä tärkeämpiä. Mahdollisuudet niiden oppimiseen eivät kuitenkaan ole tasavertaiset.

Vuosisadan rakentajien Smartup Factory -tiimi luo mallin innovaatiohautomolle, jonka toimintaan pääsee mukaan kuka tahansa. Innovaatiohautomon tarkoitus on ratkaista nuorten omissa elämissä ja yhteisöissä esiintyviä ongelmia, kuten esimerkiksi kesätöiden saamista tai harrastusmahdollisuuksien parantamista. Ongelmia yhdessä ratkaistessaan nuoret oppivat tulevaisuutensa kannalta tärkeitä työelämä- ja vuorovaikutustaitoja. Smartup Factoryn Anna Peltoniemi visioi, että lopulta hautomossa nähtäisiin voimaantumisen kokemuksia.

”Smartup Factoryssa nuori huomaa, että hän voi ottaa vastuuta ja omistajuuden omaan elämäänsä”, Peltoniemi sanoo.

Smartup Factory hyödyntää Plan International Suomen Etiopassa ja Ugandassa pilotoimaa toimintamallia. Suomen Smartup Factoryn malli on lisäksi hiottu yhdessä nuorten kanssa, sillä tiimi haluaa vastata nuorten omiin tarpeisiin. Yhdenvertaisuus on tiimille tärkeää, ja Suomen Smartup Factoryn kohderyhmää ovat etenkin maahanmuuttajataustaiset nuoret.

Erityistä Smartup Factoryssa on design thinking -menetelmän hyödyntäminen. Design thinking -menetelmällä nuori oppii tarkentamaan valitsemaansa ongelmaa sekä hahmottamaan ja valitsemaan siihen parhaan ratkaisun. Tässä hän saa apua asiantuntijoilta ja toisilta nuorilta.

Smartup Factoryn ohjelman lopuksi nuoret toteuttavat suunnitelmansa. Toteutuksen jälkeen nuori saa toiminnastaan portfolion, jota hän voi hyödyntää esimerkiksi työ- tai korkeakouluhaussa. Tärkeintä ovat kuitenkin nuoren käteen jääneet taidot, jotka tukevat häntä minne ikinä hän päätyykin.

Yhteys:

hanna.nurmi@plan.fi / 0456575655

Tiimi:

Clinton Liederman, Smartup Factory -mallin kehittäjä, RLabs
Hanna Nurmi, maahanmuuttajatyön päällikkö, Plan International Suomi
Anna Peltoniemi, maahanmuuttajatyön suunnittelija, Plan International Suomi
Karim Ali, founder & CEO, Bobonto
Anu Riila, erityissuunnittelija, Helsingin Kaupungin elinkeino-osasto
Matti Cantell, toimialajohtaja, monikulttuurinen työ, Suomen Setlementtiliitto
Aape Pohjavirta, Chief Evangelist, Funzi
Anne Badan, co-founder & CEO, The Shortcut
Sparrausryhmässä muun muassa nuoria, nuorisotutkijoita sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia