Smartup Factory

Kuvassa Hanna Nurmi (vasemmalla) ja Anna Peltoniemi (oikealla) Plan International Suomesta. Keskellä Karim Ali Bobontosta ja Anu Riila Helsingin kaupungilta.

Smartup Factory kannustaa oman elämän innovaatioihin

Mitä lähtisin opiskelemaan? Miten voin hyödyntää kykyjäni? Miten voin vaikuttaa minulle tärkeisiin asioihin? Nuoret ovat parhaita asiantuntijoita löytämään ratkaisuja oman elämänsä haasteisiin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ne täytyy löytää yksin.

Smartup Factory on Plan International Suomen kehittämä innovaatiohautomomalli, jonka tarkoitus on luoda muita heikommassa asemassa oleville nuorille tapoja hyödyntää ratkaisukeskeistä ajattelua omassa elämässään. Kohderyhmänä ovat erityisesti maahanmuuttajajataustaiset nuoret, sillä he ovat tutkimusten mukaan syrjäytymisen riskiryhmää.

Innovaatiot voivat liittyä vaikka oman koulutuspolun löytämiseen, kansalaistoimintaan osallistumiseen tai yrityksen perustamiseen. Oleellista on, että niillä on selkeä vaikutus nuoren elämään.
“Suomessa on paljon palveluita nuorille, mutta usein niissä nuori on ohjauksen kohteena. Meidän mallimme muuttaa tätä dynamiikkaa: nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita”, sanoo maahanmuuttajatyön suunnittelija Anna Peltoniemi Plan International Suomesta.
Ideat tulevat nuorilta itseltään, ja heitä tuetaan koulutuksen ja mentoroinnin avulla. Samalla he kartuttavat tärkeitä elämäntaitoja ja tunnistavat omia vahvuuksiaan.

“Toivomme, että nuoret näkevät, että heillä on potentiaali vaikuttaa omaan elämäänsä mutta myös paljon laajemmin yhteiskuntaan.”

Plan on kokeillut innovaatiohautomomallia Ugandassa ja Etiopiassa, ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Vuosisadan rakentajien Smartup Factory -tiimi haluaa muokata idean Suomeen sopivaksi.
Toiveena on, että muutaman vuoden kuluessa malli tulisi osaksi olemassa olevaa palvelujärjestelmää. Se olisi luonut nuorille polkuja esimerkiksi työelämään ja kansalaisvaikuttamiseen, joten sillä olisi merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä.

“Ja kuka tietää, millaisia innovaatioita voi syntyä?” Peltoniemi sanoo.

Tiimi:

Clinton Liederman, Smartup Factory -mallin kehittäjä, RLabs
Hanna Nurmi, maahanmuuttajatyön päällikkö, Plan International Suomi
Anna Peltoniemi, maahanmuuttajatyön suunnittelija, Plan International Suomi
Karim Ali, founder & CEO, Bobonto
Anu Riila, erityissuunnittelija, Helsingin Kaupungin elinkeino-osasto,
Matti Cantell, toimialajohtaja, monikulttuurinen työ, Suomen Setlementtiliitto
Aape Pohjavirta, Chief Evangelist, Funzi
Anne Badan, co-founder & CEO, The Shortcut
Sparrausryhmässä muun muassa nuoria, nuorisotutkijoita sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia