Tunneyhteys

Kuvassa Matti Laitinen ja Mikko Laitinen.

TunneYhteys lisää itseymmärrystä ja myötätuntoa

Positiivinen minäkuva, itseymmärrys ja myötätunto ovat vankka pohja nuoren elämälle. Vuosisadan rakentajien TunneYhteys-tiimi haluaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus saada tukea niiden kehittämiseen.

Tiimin idea on tuoda yläkouluihin ryhmämenetelmä, jossa osallistujat tutkivat minäkuvaansa, saavat arvion toisilta osallistujilta sekä oppivat ymmärtämään erilaisia luonnetyyppejä ja niille ominaisia toimintatapoja. Tavoite on lisätä paitsi itsetuntemusta myös myötätuntoa ja suvaitsevaisuutta sekä kasvattaa osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmän sisällä.

“Syntyy oivallus, että kaikki ovat yhtä hyviä tyyppejä, vaikka ovat erilaisia”, sanoo TunneYhteys-tiimin jäsen, psykoterapeutti Mikko Laitinen.

Menetelmä kehitettiin Suomessa 1980-luvulla, ja sitä on käytetty paljon yritysvalmennuksessa. TunneYhteys-tiimi haluaa luoda koulumaailmaan sovelletun version, koska sille on suuri tarve nuorten keskuudessa.

“On paljon lapsia ja nuoria, jotka voivat huonosti ja joilla ei ole ihmistä, jolta saa hyväksyntää, ymmärrystä ja tukea”, Laitinen sanoo.
TunneYhteys-ohjelmaan kuuluu myös verkkoyhteisö, jonka avulla nuoret voivat löytää saman luonnetyypin omaavia nuoria. Pelinomaisen mobiilisovelluksen avulla he voivat halutessaan kohdata ja löytää uusia ystäviä.

Tiimin ajatuksena on kouluttaa koulukuraattoreita, jotka voivat ottaa ratkaisun käyttöön omissa kouluissaan. Ohjelman sisältöä tarjotaan myös nuorten läheisille, jotta vuorovaikutus nuoren ja läheisten välillä paranisi. Ideaalitilanteessa “itseymmärrysoppi” on tulevaisuudessa osa koulun opetusta.

“Meidän mielestämme jokaisella nuorella tulee olla oikeus löytää omat vahvuutensa ja saada positiivista palautetta toisilta sekä oppia ymmärtämään erilaisuutta. Tutustumalla itseensä toisten avulla voi voittaa pelkonsa ja toteuttaa itseään rohkeasti.”

Tiimi:

Mikko Laitinen, analyyttinen kouluttajapsykoterapeutti, musiikkipsykoterapeutti ja työnohjaaja
Matti Laitinen, itsetuntemusmenetelmän ja persoonallisuusteorian kehittäjä, koulutukseltaan luokanopettaja
Petteri Kärki, koulukuraattori, sosionomi, lastentarhanopettaja, musiikkipsykoterapeutti
Nina Alopaeus, lastentarhanopettaja, analyyttinen kouluttajapsykoterapeutti, musiikkipsykoterapeutti, työnohjaaja
Rane Jantunen, mielisairaanhoitaja, musiikkipsykoterapeutti