TunneYhteys opettaa nuoria voimaan paremmin

Teini-ikäiset suomalaiset kärsivät usein huonosta itsetunnosta. Se voi pahimmassa tapauksessa johtaa syrjäytymiseen tai aggressiiviseen käyttäytymiseen. Vuosisadan rakentajien TunneYhteys-tiimin ratkaisu ongelmaan on koulussa opetettava itseymmärrysoppi: sen ideana on kehittää nuorten positiivista minäkuvaa, itseymmärrystä ja suvaitsevaisuutta.

Tavoitteena on, että itseymmärrysoppi alkaisi ala-asteen loppuvaiheessa ja kestäisi lukion alkuun saakka. Alussa oppilaat keskittyvät muun muassa minäkuvansa rakentamiseen ja ryhmäytymiseen. Yhdeksäsluokkalaiset voivat sen sijaan hahmottaa harjoitusten avulla mahdollisia urapolkuja.

Oppiaineen menetelmät ovat toimiviksi testattuja, sillä itseymmärrysoppia on aiemmin sovellettu yritysvalmennuksessa. Valmennuksessa käytetyt harjoitukset muokataan nuorille sopiviksi. Tiimissä on osaamista koulumaailmasta, itsetuntemusmenetelmistä ja psykoterapiasta, joten parempaa yhdistelmää on oppiaineen kehittämistä varten vaikea kuvitella.

Ohjelmasta hyötyvät oppilaiden lisäksi koulujen opettajat ja kuraattorit, sillä oppiaine on heille väline helpottaa nuoren oloa. Myös halukkaat vanhemmat voivat osallistua ohjelmaan.

”Jotta voimme auttaa nuoria mahdollisimman hyvin, meidän täytyy auttaa nuorten elämässä olevia aikuisia”, TunneYhteys-tiimin jäsen ja psykoterapeutti Mikko Laitinen kertoo.

Yhteys:

Mikko Laitinen
050 336 8223

Tiimi:

Mikko Laitinen, analyyttinen kouluttajapsykoterapeutti, musiikkipsykoterapeutti ja työnohjaaja
Matti Laitinen, itsetuntemusmenetelmän ja persoonallisuusteorian kehittäjä, koulutukseltaan luokanopettaja
Petteri Kärki, koulukuraattori, sosionomi, lastentarhanopettaja, musiikkipsykoterapeutti
Nina Alopaeus, lastentarhanopettaja, analyyttinen kouluttajapsykoterapeutti, musiikkipsykoterapeutti, työnohjaaja
Rane Jantunen, mielisairaanhoitaja, musiikkipsykoterapeutti