Gutsy Go samlar ihop ungdomars modiga gärningar

Sekelskaparnas Gutsy Go-team ger verktyg till ungdomar på bostadsområden med dåligt rykte att förbättra sin näromgivning. Ungdomarnas lösningar samlas i en digital bank för modiga gärningar där vem som helst kan hitta inspiration till att kavla upp ärmarna på sin hemort.

Lösningarna skapas under Gutsy-veckan, ett tre dagar långt evenemang på skolan. Evenemangen ordnas på tio orter, där eleverna jobbar med förslag som slutligen går från idé till verklighet. De dokumenteras och delas på en digital Gutsy Go-plattform.

Ungdomarna får stöd av ett team med Gutsy-handledare som består av 20–29-åriga proffs inom ungdomsarbete och unga personer som vuxit under utmanande förhållanden. Teamet har gått en Gutsy-handledarutbildning som är utvecklad i samarbete med ungdomar och ungdomshandledare.

“Ungdomarna i dessa områden kommer inte längre att vara kända för sina problem, utan för sina lösningar,” säger Gutsy Gos Veera Ikonen.

”Gutsy Go ger unga en synlig, positiv roll i det egna lokalsamhället genom att uppmuntra dem att jobba för att gynna sina medmänniskor”, säger teammedlemmen Aram Aflatuni.

Målet är att skolornas Gutsy-vecka ordnas årligen. I takt med att medieformatet och materialbanken med goda gärningar växer år för år, utvecklas Gutsy Go till en folkrörelse.

Kontakt:

aram@gutsy.fi och veera@gutsy.fi

Teamet:

Aram Aflatuni, utvecklare och ansvarig producent
Marika Makaroff, utvecklare och vd för Gutsy Media
Veera Ikonen, utvecklare och medieproducent
Ida Immonen, mediekoordinator
Stanford Peace Innovation Lab
Kotka stad
Ungdomsforskningssällskapet
Onni, koordinator för sociala medier, Ungdomsgruppen, Vanda
Noa, koordinator för sociala medier, Ungdomsgruppen, Jyväskylä