Jury

Perttu-Polonen

“De verktyg som vi har till vårt förfogande är bättre än någonsin. Därför behöver vi nya uppfinningar just nu!”

Perttu Pölönen
Uppfinnare och entreprenör

Perttu Pölönens uppfinning, den så kallade tonklockan, har gett honom segrar i flera tävlingar, en hel del ära och berömmelse samt en utbildning utomlands i Kaliforniens Silicon Valley, där han studerar mitt bland andra unga genier. Pölönen anser det vara viktigt för ungas välfärd att de kan hitta sin alldeles egen grej. Genom att testa och prova sig fram är det möjligt att hitta vad man brinner för.
”När du vet vad du vill gäller det att sätta igång och ge sitt allt!”
Pölönen förväntar sig att innovationstävlingen kommer att lyfta fram goda berättelser. Han vill höra om deltagarnas egna utmaningar och de lösningar som uppstått ur problemen.
“De verktyg som vi har till vårt förfogande är bättre än någonsin. Därför behöver vi nya uppfinningar just nu!”

“Om vi upplevde ångest inför världens händelser i vår ungdom, hur hanterar ungdomarna det nu? Att konstant vara medveten om allt som händer ute i världen kan resultera i att man vill koppla av all information.”

Elise Pietarila
VD för produktionsbolaget Gimmeyawallet
Tubecons grundare

Elise-Pietarila

Elise Pietarila har följt med den digitala brytningstiden på nära håll och funderar hur de unga ska klara sig i virtuella omgivningar, då vuxna inte kan ge vägledning i hur man navigerar i dem.
”Till exempel Youtubers kan mitt i allt sitta där med hundratusentals följare. Då måste man ta en funderare över hur man kan uttrycka sig fritt men ändå ta andra människor i beaktande.”
Det konstanta informationsflödet från internet kan enligt Pietarila också skapa motreaktioner hos unga.
“Om vi upplevde ångest inför världens händelser i vår ungdom, hur hanterar ungdomarna det nu? Att konstant vara medveten om allt som händer ute i världen kan resultera i att man vill koppla av all information.”
Enligt Pietarila skapar den ideella tävlingslösningen ökad förståelse människor emellan, i stället för att ställa folk emot varandra. Lösningen kunde till exempel vara en slags social medieplattform eller något annat konkret.
Pietarila uppmuntrar också ungdomar att delta i tävlingen.
“Det vore fint om unga skulle lösa problem som berör dem. Tävlingen handlar om nya perspektiv och ungdomarna förstår vad som sker i den digitala världen.”

Jannica-Fagerholm_mv

”Nu gäller det att försäkra oss om att alla är ombord resan till framtiden, och att inte en enda ungdom blir kvar på perrongen.”

Jannica Fagerholm
VD för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Jannica Fagerholm ser Finlands 100-årsjubileum som ett bra tillfälle att rikta blicken mot framtiden, det vill säga de finländska ungdomarna. Hon tycker att de unga har otroliga mängder med potential att avancera Finland och det nordiska välfärdssamhället.
“Nu gäller det att försäkra oss om att alla är ombord resan till framtiden, och att inte en enda ungdom blir kvar på perrongen.”
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse stöder medicinsk forskning med särskild betoning på relationen mellan mentalt välmående och hälsa och välbefinnande. Fagerholm hoppas att innovationstävlingen kommer med sådana lösningar som verkligen berör ungdomar och deras framtid. Hon tror att vi kommer att se många goda idéer som är både rent praktiska, men också sådana som grundar sig på långvarig forskning.
“Alla som är intresserade av att främja Finlands och de finländska ungdomarnas framtid och välmående ska komma med! Det viktigaste med tävlingen är inte bara en potentiell vinst, utan hela resan fram till final.”

”Det vi kan åstadkomma genom den här tävlingen är inte till någons förlust.”

Tuomo Lähdesmäki
Ordförande för Delegationen för stiftelser och fonder

Tuomo-Lahdesmaki_full_mv

Finlands hundraårsjubileum är en ypperlig möjlighet att stanna upp och komma ihåg sin historia, men också att blicka framåt. En innovationstävling med fokus på ungdomarnas välmående är ett bra sätt att forma framtiden, säger Tuomo Lähdesmäki.
Lähdesmäki hoppas på att se tävlingsidéer som gagnar idémakarna, tävlingens målgrupp och hela samhället samt ökar samhälleligt välbefinnande och samhörighet.
”Ofta tänker vi på samhälleliga beslut som nollsummespel: när någon får något sker det på bekostnad av någon annan. Men målet är ju att skapa en positiv utgång. Det vi kan åstadkomma genom den här tävlingen är inte till någons förlust.”
Lähdesmäki lämnar ingen grupp utanför tävlingen.
”Vem som helst kan skapa en god idé! Det här är de fria medborgarnas gåva till varandra. Att bygga upp det finländska samhället var ett stort projekt med olika element och delmoment. Också Sekelskaparna kan bestå av många olika berättelser.”

Maryan-Abdulkarim_mv

"Samtidigt är det jätteviktigt att ha roligt. När det kommer till mellanmänskliga relationer är det ofta en kraft som tar oss vidare.”

Maryan Abdulkarim
Frilansskribent, jämställdhetsexpert

Maryan Abdulkarim vill påminna oss om att vi redan gjort mycket för att förebygga ungas marginalisering, men problemet har förblivit olöst.
“Den här tävlingen kan nå ut till överraskande aktörer och idéer som vi ännu inte upptäckt.” Enligt Abdulkarim mår många finländska ungdomar bra. Samtidigt kantas mångas väg av problem.
”I samband med kvinnofrågan talar vi ofta om glastak, men många unga stöter på järndörrar. Det är omöjligt att se vad som ligger bakom dem och vilka möjligheter som finns. Vi behöver information om vad dylika hämmande dörrar utgörs av och hurdana ungdomar som utsätts för dem. Ungdomarna har inte själva alltid krafter att öppna dörrarna.”
Abdulkarim hoppas på att tävlingen skapar lösningar som ingen tidigare kommit att tänka på.
”Vi behöver inte upptäcka hjulet på nytt eller anta att unga är passiva objekt som behöver hjälp. Vi måste identifiera deras potential och de förmågor som var och en går och bär på samt klura ut hur vi kan aktivera dem. Samtidigt är det jätteviktigt att ha roligt. När det kommer till mellanmänskliga relationer är det ofta en kraft som tar oss vidare.”

 ”Den här tävlingen har potential att lyfta fram mångfalden bland ungdomar på ett sätt som tilltalar unga och inte stämplar någon.”

Leena Suurpää
Verksamhetsledare för FRK:s ungas skyddshus

Leena-Suurpaa_mv

Ungdomarna hamnar ofta i marginalen när det kommer till samhälleligt beslutsfattande, påminner Leena Suurpää. Samtidigt kan vi glömma att finländska ungdomar befinner sig i väldigt olika livssituationer.
”Den här tävlingen har potential att lyfta fram mångfalden bland ungdomar på ett sätt som tilltalar unga och inte stämplar någon.”
Majoriteten av de finländska ungdomarna mår bra, men en del utsätts för allt hårdare krav av samhället. Ungdomarna är tvungna att navigera igenom komplicerade servicesystem och det finns ingen som tar ansvar för helhetsbilden, säger Suurpää.
”Vi kan ändå inte se unga bara som problem, utan också som innehavare av olika roller i samhället och sina näromgivningar.”
Suurpää hoppas på att tävlings kontext kommer att se på större kontexter, utöver Finland också på världen. Globalt sett består över hälften av världens befolkning av ungdomar, det vill säga under 29-åringar, påminner Suurpää. Därför hoppas hon att tävlingen ska också få deltagare som inte ännu jobbar med unga.
”Inte en enda bransch eller yrkesgrupp kan påstå att de inte skulle beröras av ungdomarnas angelägenheter.”

Raisa-Lesonen_mv

Det vore fint om det uppstod samarbete till exempel mellan studerande och företag. Ungdomarna har fräscha idéer och företagen besitter verktyg för att förverkliga dem.”

Raisa Lesonen
Kommunikationschef, Head Invest Oy
Ordförande för Eija och Veikko Lesonens stiftelse

Raisa Lesonen är oroad över att välfärden bland ungdomarna polariseras. Enligt henne mår de flesta unga generellt sett bra, men de som mår dåligt, mår väldigt dåligt.
”Dagens ungdomar upplever press över att hitta sin egen grej och plats i världen. Förut var det enklare att följa ett visst mönster eller uppfylla andras förväntningar.”
Lesonen grubblar också över den regionala ojämlikheten i Finland. Möjligheterna att hitta hobbyer och sysselsättning är olika på landsbygden och i städerna.
”Hur kunde vi stöda alla ungdomar jämlikt och ge alla lika möjligheter att delta och göra saker? Jag hoppas att tävlingen hittar verktyg för att ta tag i sådana problem.”
Lesonen önskar att tävlingen genererar lösningar som kan spridas överallt i Finland och som har en så utbredd effekt som möjligt. Hon efterlyser också samarbete mellan olika sektorer.
”Det vore fint om det uppstod samarbete till exempel mellan studerande och företag. Ungdomarna har fräscha idéer och företagen besitter verktyg för att förverkliga dem.”

”Vi är det starkaste pronomenet i vårt språk, men det är inte längre självklart vad ordet syftar på. Låt oss skapa ett framtidens Finland med starkare vi-andra, så att varje ungdom har möjlighet att hitta sin plats i det här landet.”

Ulla Nord
VD för stiftelsen Me-säätiö

Ulla-Nord_mv

Ulla Nord anser att världen inte borde vara uppdelad i ’oss och dem’. Egentligen finns bara vi. Enligt Nord mår majoriteten av ungdomarna bättre än någonsin.
”Men det är oroande att kring 15 procent av unga hamnar utanför systemet och de här människorna hamnar allt djupare ner i träsket.”
Hon vill vara med om att lösa samhälleliga utmaningar, så som marginalisering bland barn och unga. De unga måste få stöd och service för att känna att de är en viktig del av samhället.
”Det är viktigt för alla ungdomar att få uppfylla sina drömmar och syssla med sina intressen, att känna glädjen av att lyckas och kunna bidra till det egna samfundet.
Nord hoppas på att se team som bygger sina lösningar tillsammans med ungdomar. Hon uppmuntrar också ungdomarna att själva forma team, eftersom unga själva vet bäst vad de förväntar sig av framtiden.
”Vi är det starkaste pronomenet i vårt språk, men det är inte längre självklart vad ordet syftar på. Låt oss skapa ett framtidens Finland med starkare vi-andra, så att varje ungdom har möjlighet att hitta sin plats i det här landet.”