Integrify integrerar asylsökande med hjälp av kodning

Under de senaste åren har Finland tagit emot tusentals asylsökande som kan få vänta på sina asylbeslut till och med i flera år. Efter att ha fått flyktingstatus är följande utmaning att integreras i samhället. Det tar i medeltal fem år för asylsökande att sysselsättas och få personer hittar jobb som motsvarar deras utbildningsnivå.

När Daniel Rahman, som jobbar på en mottagningsförläggning, insåg detta och kopplade ihop faktumet med att det finns en skriande brist på programmerare i Finland, kom han på lösningen: vi kunde utbilda asylsökande i programmering. 

”Jag tänkte att det här kunde vara en möjlighet att skapa en genväg till integration”, säger Rahman.

Integrify ordnar intensivutbildningar i programmering som pågår i allt från tre månader till ett år. Det går att söka in till programmet året runt och deltagaren behöver ingen tidigare erfarenhet av kodning. Efter utbildningen torde deltagarna ha möjlighet att bli sysselsatta inom IT-branschen och i testfasen har programmet uppnått sitt mål: alla deltagare i det första utbildningsprogrammet har hittat jobb.

Under Integrifys utbildningsprogram lär sig deltagarna också andra kunskaper som behövs i arbetslivet och skapar kontakter till företag som är i behov av arbetskraft. Utbildningen fungerar som en arbetsplats till exempel i och med att inlärningen ordnas kontorstid. På detta sätt kommer studerandena in i den finska arbetskulturen och har möjlighet att skapa sociala nätverk.

Kontakt:

Daniel@integrify.fi / 0505650448

Teamet:

Daniel Rahman, grundare och VD för Integrify
Niklas Lahti, grundare för Integrify och vd för webbtjänstföretaget Nord Software
Lasse Diercks, grundare för Integrify och vd för Biddl
Eyas Taha, projektkoordinator
Peter Vesterbacka, brandchef för spelföretaget Lightner
Anna-Liisa Kosti-Auer, barnskyddschef på SOS-barnbyn
Riina Vänttinen, kommunikationschef på Integrify och Nord Software