Stiftelsernas innovationstävling är avgjord: unik vinstsumma på nästan 2,5 miljoner euro för ungas väl

Kira Keini

Innovationstävlingen Sekelskaparna, som pågått i ett år, avslutades söndagen den 1 oktober med offentliggörandet av vinnarna. Finländska stiftelser gav det 100-åriga Finland en oförglömlig gåva genom att belöna fem lösningar för ökat välmående bland unga med sammanlagt 2,45 miljoner euro.

Vinstsumman är unik i en finländsk kontext och till och med i ett internationellt perspektiv. Det finländska Millenniumpriset för teknologi är värt en miljon euro, medan summan för världens mest kända utmärkelse, Nobel-priset, är under en miljon euro. Dessutom finns det inga andra exempel på en öppen innovationstävling i denna skala som genomförts som ett samarbete mellan så här många finansiärer.

Tävlingen Sekelskaparna ger finansiering till teamen Gutsy Go, Someturva, RT Lit, Integrify och Elämän Peli. Finansieringen gör det nu möjligt för teamen att utveckla och förverkliga sina lösningar i praktiken.

Huvudvinnaren Gutsy Go uppmuntrar unga att göra själva

Första pris, alltså otroliga 1,5 miljoner euro, går till teamet Gutsy Go. Gutsy Go är en evenemangsvecka, då unga får kläcka idéer för en trivsammare hemort eller bättre gemenskap. Idéerna förverkligas, filmas och delas på sociala medier. Vem som helst får inspireras och förverkliga sina favoritidéer på sin egen hemort.

Teamet använder sociala medier för att göra gott. Till exempel har en video som filmats av ungdomar, som redan deltagit i Gutsy Go-programmet, spridit sig på sociala medier och fått nästan 5 000 visningar på Facebook.

Gutsy Go har potential att växa till en stor folkrörelse, tror Päivi Tikka, tf. verkställande direktör vid Delegationen för stiftelser och fonder.

“Gutsy Go har fått unga att bli ivriga och göra själv, i stället för att sitta och vänta på instruktioner. Lösningen imponerade oss genom att ta avstamp i det positiva och betona framgångar”, säger hon.

Vinnarlösningarna har internationellt potential

Näst största priset på 500 000 gick till teamet Someturva. Someturva (fi. för Somesäkerhet) är en lagtjänst som fungerar via en mobilapp, där den unga kan söka hjälp om denne stöter på olämpligt beteende på sociala medier.

“Someturva fokuserar på ett viktigt tema som berör yttrandefrihet och har hittat ett bra och lämpligt sätt att stöda ungdomar som råkar ut för negativa företeelser på webben. Att sociala medier spelar en stor roll i alla ungdomars vardag är en självklarhet – därför måste vi hitta sätt att skapa trygga virtuella omgivningar”, säger Leena Suurpää, direktör för De ungas skyddshus vid Röda Korset, som sitter i Sekelskaparnas jury.Därtill fick tre team finansiering på 150 000 euro av stiftelserna. Dessa var RT Lit, som uppmuntrar rasifierade flickor att skriva, Integrify, som integrerar asylsökande genom att lära dem att koda samt Elämän Peli, ett spel som hjälper unga att göra sunda livsval med hjälp av aktivitetsarmband.

“Vinnarna lyfter fram betydande samhälleliga problem och lägger fram konkreta lösningar på dem. Projekten är inte enbart lokala, utan de kan utvidgas till en stor och internationell skala”, säger Päivi Tikka.

”Vinnarlösningarna demonstrerar en känslighet för att identifiera missförhållanden i ungas liv. Teamen har vågat ta itu med kontroversiella samhälleliga fenomen, så som våld, rasifiering och debatten om vem som får synas och höras i vårt samhälle. Projekten är ändå inga sorgebetygelser, utan präglas av fart och glädje: vi tror på våra drömmar och styr kursen mot dem”, säger Leena Suurpää.

Målet med innovationstävlingen Sekelskaparna var att hitta lösningar som ökar ungas välmående. Tävlingen var en gåva av 44 finländska stiftelser till ett 100-årigt Finland. De vinnande lösningarna finansieras av 21 stiftelser.

Sekelskaparnas vinnare:
Gutsy Go, 1,5 miljoner euro
Someturva, 500 000 euro
RT Lit, 150 000 euro
Integrify, 150 000 euro
Elämän Peili, 150 000 euro

Stiftelserna som finansierar vinnarna:
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Helmi Holmgrens Stiftelse, Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse, Jenny och Antti Wihuris fond, KAUTE-stiftelsen, Koneen Säätiö, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö, Suomen Lääketieteen Säätiö, Mannerheims Barnskyddsförbunds forskningsstiftelse, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, Me-säätiö, OLVI-stiftelsen, Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse, Saastamoinen-stiftelsen, Finlands kulturfond, Svenska litteratursällskapet i Finland, Teknologiindustrin rf:s 100-årsstiftelse, Industrins och arbetsgivarnas centralförbunds (TT)-stiftelse, Ulla Tuomisen säätiö, Väinö Tanners stiftelse och William ja Ester Otsakorven Säätiö

Foton: Antti Hämäläinen / Patricia Seppäläs Stiftelse